17. 11. 2017

Nočni nakupi na »črni petek«

Spoštovani,
z veseljem vas obveščamo, da v ljubljanski BTC City prihajajo NOČNI NAKUPI, ki se bodo tokrat odvijali na tako
imenovani ČRNI PETEK, torej 24. novembra 2017, med 9.00 in 24.00 uro. Pozivamo vas, da na ta dan pripravite
posebne ugodnosti, akcije in promocije, ki veljajo cel dan, torej med 9.00 in 24.00 uro.

Spoštovani,
z veseljem vas obveščamo, da v ljubljanski BTC City prihajajo NOČNI NAKUPI, ki se bodo tokrat odvijali na tako
imenovani ČRNI PETEK, torej 24. novembra 2017, med 9.00 in 24.00 uro. Pozivamo vas, da na ta dan pripravite
posebne ugodnosti, akcije in promocije, ki veljajo cel dan, torej med 9.00 in 24.00 uro.


Oglaševanje dogodka se bo pričelo približno 14 dni prej, po ustaljeni praksi. Preko različnih medijev bomo
nagovarjali širšo javnost, močno pa bomo podprli komunikacijo tudi preko spletnih oz. digitalnih kom.kanalov.


OGLAŠEVANJE POPUSTOV BO POTEKALO IZKLJUČNO PREKO APLIKACIJE BTC CITY PRILOŽNOSTI.
Tisti, ki niste seznanjeni z uporabo in še nimate urejenega dostopa se prosim obrnite na g. Marka Kalina, ki vam bo
posredoval informacije o vstopu oz. dostopu in pojasnil pogoje sodelovanja.


mark.kalin@btc.si; 01/585-15-58.


V sredo, 22. novembra boste prejeli plakate za oglaševanje popustov. V kolikor boste potrebovali dodatne plakate,
pa bodo po razdelitvi na voljo na Infotočki v Dvorani A.


Pomembno obvestilo!


Družba BTC bo kot lastnik prostorov in izvajalec dogodka Nočni nakupi vložila vse potrebne dokumente za
pridobitev dovoljenja za podaljšan delovni čas. Ob tem morate najemniki prostorov za trgovinsko
dejavnost na vidno mesto v svojih poslovnih prostorih izobesiti obvestilo o podaljšanem delovnem času,
najemniki gostinskih lokalov pa skladno z gostinsko zakonodajo sami vložite prijavo za podaljšan
obratovalni čas (12. člen Zakona o gostinstvu; 4. in 11. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij). Obrazec lahko prejmete na Info točki v Dvorani A.


Naprošamo vas, da v najkrajšem možnem času uredite prijavo.
Za vse dodatne informacije nas pokličite:
BTC d.d., Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi
Sara Bogomolec
Tel.: 01 585 13 27