23. 02. 2021

Obvestilo o preventivnem ravnanju in priporočilih za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19

 

 

 

Spoštovani,

ob sproščanju vladnih ukrepov in posledično večjemu številu obiskovalcev v vaših prodajalnah vas prijazno pozivamo k povečani stopnji preventivnega ravnanja vaših zaposlenih in odgovornega vedenja pri delu s strankami.

Prosimo vas, da spoštujete in izvajate vse zaščitne ukrepe in priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja COVID-19:

 • zaposleni morajo ves čas uporabljati pravilno nameščene zaščitne maske,
 • zagotavljajte ustrezno število potrošnikov glede na površino prodajnega prostora (ena stranka na 30 m2 oziroma le ena stranka, če je prostor manjši od 30 m2),
 • razkužila naj bodo dostopna, redno razkužujte delovne površine, nakupovalne vozičke ter košare,
 • redno zračite prostore,
 • zaposleni naj tudi v času malice ter odmorov ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo do drugih.

Hkrati vas pozivamo, da opozarjate potrošnike naj:

 • pravilno nosijo zaščitne maske,
 • si razkužujejo roke,
 • ohranjajo ustrezno medsebojno razdaljo do drugih v prodajalnah in pred prodajalnami,
 • uporabljajo ločene vhode ter izhode v trgovske centre, kot tudi vzdržujejo ustrezne medsebojne razdalje v vrstah pred temi centri itd.

Skladno z vladnim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS v določenih primerih še vedno velja pogoj, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz seznama izjem opravljajo testiranja na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi. V BTC Cityju Ljubljana smo s pomočjo zunanjega izvajalca organizirali že več terminov izvedbe hitrih antigenskih testov, ki bodo organizirani tudi v prihodnje in vse do konca veljavnosti odloka. O naslednjih terminih vas bomo, kot do sedaj, obvestili pravočasno.

Prosimo vas, da za vašo panogo delovanja podrobno spremljate in preučite navodila s strani odgovornih strokovnih institucij ter jih pravočasno in ustrezno vpeljete v poslovanje. Tudi v družbi BTC bomo kot do sedaj nadaljevali z budnim spremljanjem priporočil odgovornih strokovnih institucij, ki nam bodo služila kot podlaga za nadaljnje ukrepe, o katerih vas bomo sproti obveščali.

Tudi v družbi BTC dajemo poglavitni poudarek na izvajanju vseh veljavnih ukrepov in priporočil odgovornih strokovnih institucij: 

 • V objektih, kjer posluje večje število ponudnikov, smo uvedli sistem ločenih vhodov in izhodov v skupne prostore.
 • Skrbimo za ustrezne označbe glede omejitve števila oseb, kjer je to potrebno.
 • Na vhodih v določene večje samostojne objekte imamo nameščene števce obiskovalcev, ki nam omogočajo stalno spremljanje števila obiskovalcev v posameznem objektu. Do sedaj še nismo zabeležili preseženega dovoljenega števila obiskovalcev v objektih, v kolikor pa bi do tega prišlo, smo pripravljeni, da fizično omejimo vstop v objekte.
 • Organizirane imamo redne obhode varnostne službe, ki spremljajo dogajanje na območju in po potrebi opozarjajo obiskovalce ali poslovne partnerje na upoštevanje varnostnih ukrepov.
 • Organizirano imamo redno čiščenje sanitarij in čiščenje ter dezinfekcijo vratnih kljuk in tipk dvigal, ki jih uporablja večje število oseb.
 • V objektih, kjer upravljamo s prezračevalnimi sistemi in ni mogoče zagotoviti dodatnega prezračevanja preko odpiranja oken, smo delovanje prezračevalnih sistemov za zajem svežega zraka nastavili na maksimum.

Da bi kot upravitelj poslovnega objekta lahko pravočasno sprejeli in uvedli ustrezne preventivne ukrepe, vas prosimo, da v primeru okužbe katerega izmed vaših zaposlenih o tem nemudoma obvestite vašega skrbnika in pošljete sporočilo na e-naslov obvescanje@btc.si. Ob pojavu okužbe nemudoma  tudi poskrbite za takojšnjo ustrezno dezinfekcijo najetih poslovnih prostorov.

Verjamemo, da na ta način delujemo odgovorno in prispevamo k skupnemu preventivnemu delovanju na področju obvladovanja širjenja okužb.

 

S spoštovanjem,

Miha Rakar

Direktor BTC City

 

Aktualna obvestila

01. 12. 2017

Obvestilo o uporabi eRačunov v poslovanju z družbo BTC

Z elektronskim poslovanjem želimo poenostaviti prejem... Več

30. 01. 2020

V veljavnost je stopil nov Pravilnik za poslovanje z vrednostnimi darilnimi boni BTC-CITY

S 1.1.2020 je stopil v veljavo Pravilnik za poslovanje... Več

20. 04. 2020

Rekonstrukcija krožišča na Ameriški ulici

Začasna prometna ureditev zaradi pričetka del v krožišču... Več

15. 05. 2020

Sprostitev omejevalnih ukrepov pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom v RS

S ponedeljekom, 18.maja 2020, se sproščajo nekateri... Več

14. 10. 2020

OBVESTILO: Odpoved kampanje "Popustival"

Odpoved kampanje "Popustival" Več