BTC d.d.

Naslov: Ameriška ulica 2, Ljubljana
Telefon:  + 386 (0)1 585 11 00
Faks:  + 386 (0)1 585 13 68
Davčna številka: 51367971
Identifikacijska številka za DDV: SI51367971
Matična številka: 5068681
Šifra dejavnosti: 52.240
Osnovni kapital: 7.427.274,27 EUR


Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 10051000

Transakcijski računi

SI56 0292 3001 4224 317 Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana
SI56 0317 1100 2674 369 SKB banka d.d., skupina Societe Generale Ajdovščina 4. 1513 Ljubljana
SI56 2900 0000 1812 884 UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
SI56 0510 0801 0612 277 ABANKA Vipa d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana
SI56 3300 0000 2914 938 Addiko Bank d.d., Dunajska c. 117, 1000 Ljubljana
SI56 3000 0000 3169 705 Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana
SI56 3500 1000 0308 178 BKS Bank AG, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
SI56 1010 0005 6091 409 Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper

Devizni računi

SWIFT/BIC code: LJBASI2X Nova Ljubljanska banka d.d. Trg republike 2 1520 Ljubljana, Slovenija
SWIFT/BIC code: BACXSI22 UniCredit Banka Slovenija d.d.,Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, Slovenja
SWIFT/BIC code: ABANSI2X ABANKA d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana
SWIFT/BIC code: HAABSI22 Addiko Bank d.d., Dunajska c. 117, 1000 Ljubljana, Slovenija

Spletni naslovi

 Korporativna predstavitev www.btc.si
 Spletni portal BTC City www.btc-city.com
 Kristalna palača www.kristalna-palaca.com
 Vodno mesto Atlantis www.atlantis-vodnomesto.si
 Športni center Millenium www.millenium-btc.si
 Logistični center www.logisticni-center.si
 Misija: Zeleno www.misijazeleno.si