SOGLASJE IN PRIJAVA ZA PREJEMANJE IN IZDAJANJE E-RAČUNA

S podpisom soglašamo, da do odjave, vse medsebojne račune posredujemo in izdajamo v elektronski obliki. Hkrati se strinjamo z odjavo papirnatih računov. Izdajatelju (prejemniku) jamčimo za resničnost vseh podatkov iz te prijave in se zavezujemo, da mu bomo sporočali vsako spremembo podatkov, ki bo vplivala na prejem e-računa in tudi odgovornost za plačevanje.

BTC d.d.
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
ID za DDV: 51367971
Kontaktna oseba: Mateja Žibret
Telefonska številka: 01/585-1448
Elektronska pošta: mateja.zibret@btc.si

Kot naročnik storitve prejemanja eRačunov v imenu podjetja soglašam, da mi do odjave, vse račune posreduje v elektronski obliki. Hkrati se strinjam z odjavo papirnatih računov. Izdajatelju jamčim za resničnost vseh podatkov iz te prijave in se zavezujem, da mu bom sporočal vsako spremembo podatkov, ki bo vplivala na prejem eRačuna in tudi odgovornost za plačevanje.

Ob oddaji obrazca boste eRačune prejemali od podjetij: BTC d.d., Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o., MM Theta d.o.o., HTC ENA d.o.o., Centrice d.o.o., MM ZETA d.o.o., LOMA Center d.o.o., Qlandia Marketing d.o.o., RB One d.o.o., KRDU Building d.o.o. ter Stekleni dvor d.o.o.